Aktualności

 • Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w HSM

  2019-lut-28 08:23

                                                            Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorcze Nr 7/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.                                                                               § 1 Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie mają być użytkowane na ...

 • R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym HSM

  2019-lut-28 08:08

  Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z dnia 21 lutego 2019r R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica _________________________________________________ HRUBIESZÓW LUTY 2019 r. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwana dalej u.s.m. (tj. ...

 • REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO

  2019-lut-28 08:03

  Załącznik do Uchwały nr 8/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2019 roku                                        REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO § 1 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością społeczną wszystkich członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie techniczno-estetycznym. § 2 l. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę ...

 • Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna.

  2019-sty-08 09:31

  Plik do pobrania – Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna

 • REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-gru-20 12:16

  Załącznik do Uchwały nr 28/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. PODSTAWA PRAWNA – Statut Spółdzielni § 129, ust. 1oraz § 132 ust. 1,2,3 – Regulamin Rady Nadzorczej Rozdział VI § 13,14,15 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1  Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z ...

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-gru-20 12:12

  Załącznik do Uchwały nr 27/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE §  1 Regulamin niniejszy określa podstawowe obowiązki i uprawnienia osób kierujących wykonywaniem zadań Spółdzielni jako zakładu pracy w ramach struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą oraz podział zadań na ...

 • Regulamin – dział członkowski

  2018-gru-04 08:19

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. REGULAMIN RAMOWY FUNKCJONOWANIA W OBSZARACH: I. Powstawania i ustania członkostwa, II. Zasad wynajmowania lokali, III. Zasad gospodarowania (rozporządzania) zasobem lokalowym, POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: – Ustawy z dnia 16.09.1982 roku – Prawo ...

 • ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HSM

  2018-gru-04 08:11

                                                              Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2018 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. Przepisy wstępne §1 Na podstawie art. 772 KP ustala się warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla ...

 • REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

  2018-paź-02 09:43

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2018 Walnego Zgromadzenia HSM z dnia 5lipca 2018 roku REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie § 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), ustawy ...

 • STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-paź-02 09:40

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 05 lipca 2018 STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE. UL. POLNA 19, 22 – 500 Hrubieszów Spis treści Strona Rozdział 1. Przepisy ogólne 3 I. ...

 

Archiwalne