Aktualności

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-gru-20 12:12

  Załącznik do Uchwały nr 27/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE §  1 Regulamin niniejszy określa podstawowe obowiązki i uprawnienia osób kierujących wykonywaniem zadań Spółdzielni jako zakładu pracy w ramach struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą oraz podział zadań na ...

 • Regulamin – dział członkowski

  2018-gru-04 08:19

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. REGULAMIN RAMOWY FUNKCJONOWANIA W OBSZARACH: I. Powstawania i ustania członkostwa, II. Zasad wynajmowania lokali, III. Zasad gospodarowania (rozporządzania) zasobem lokalowym, POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: – Ustawy z dnia 16.09.1982 roku – Prawo ...

 • ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HSM

  2018-gru-04 08:11

                                                              Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2018 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. Przepisy wstępne §1 Na podstawie art. 772 KP ustala się warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla ...

 • REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

  2018-paź-02 09:43

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2018 Walnego Zgromadzenia HSM z dnia 5lipca 2018 roku REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie § 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), ustawy ...

 • STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-paź-02 09:40

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 05 lipca 2018 STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE. UL. POLNA 19, 22 – 500 Hrubieszów Spis treści Strona Rozdział 1. Przepisy ogólne 3 I. ...

 • R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-paź-02 09:35

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2018 Walnego Zgromadzenia HSM z dnia 5lipca 2018 roku R E G U L A M I N  R A D Y         N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA ...

 • SKŁAD RADY NADZORCZEJ HSM im. St. Staszica w Hrubieszowie 2018-2021 oraz GRAFIK DYŻURÓW

  2018-wrz-03 09:48

   SKŁAD RADY NADZORCZE HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im St. Staszica w Hrubieszowie na kadencję 2018-2021 Bogusława Mielniczuk  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Tomasz Ożóg                 – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Czesław Podgórski        – Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Obszański        – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Teresa Hawryluk          – ...

 • Członkostwo w Spółdzielni po zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

  2017-wrz-25 08:47

  Szanowni Państwo Informujemy, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze wprowadziła znaczące zmiany dotyczące członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Każdy, komu przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze własnościowe prawo ...

 • Regulamin użytkowania parkingów w HSM

  2017-sty-30 08:45

  Informujemy, że Uchwałą NR 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni został uchwalony i zatwierdzony Regulamin użytkowania parkingów w HSM obowiązujący od dnia 01 lutego 2017 r. Regulamin użytkowania parkingów w HSM 2017 WZÓR KARTY PARKINGOWEJ :

 • Oferta dzierżawy działki przy os. Piłsudskiego II etap

  2016-lis-22 10:11

  Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie oferuje do wydzierżawienia działkę na os. Piłsudskiego II etap. Działka o powierzchni 1848 m2 położona jest w atrakcyjnym miejscu – w bliskim sąsiedztwie dużego, zaludnionego osiedla mieszkalnego, supermarketu i największego w mieście ośrodka komunikacji prywatnej i PKS. Przeznaczenie działki: auto-komis, parking, inne. Ogrodzenie działki przez ...

 

Archiwalne