SKK „Słoneczko”

Zdjęcie-0008 kolorySpółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko” znajduje się w strukturze organizacyjnej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stanisława Staszica. Na równi z działalnością inwestycyjną i gospodarką mieszkaniową była organizowana i rozwijała się pomyślnie działalność społeczna i kulturalno-oświatowa.

W 1975 roku został przekazany do użytku pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Polnej 19, gdzie zorganizowany został SKK „Słoneczko”. Stworzenie bazy lokalowej pozwoliło na rozwinięcie szerokiej i wszechstronnej działalności kulturalnej w naszych osiedlach, która prowadzona była i jest na rzecz dzieci i młodzieży, a ponadto korzystają z tych pomieszczeń wszyscy chętni mieszkańcy zasobów mieszkaniowych naszej spółdzielni.

Ośrodek działa w dwóch sferach – społeczno-kulturalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowym zadaniem ośrodka jest rozwijanie aktywności społecznej wśród mieszkańców spółdzielni w zakresie kultury i poszanowania mienia, a także wychowywania dzieci i młodzieży, rozwijania zainteresowań, miłe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

SKK organizuje m.in. zajęcia świetlicowe, Klub Seniora, Sekcje Brydża Sportowego, siłownię, festyny osiedlowe, koncerty, blok imprez wakacyjnych, spotkania cykliczne, imprezy okolicznościowe, a w okresie zimowym ferie dla dzieci i młodzieży.

Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej zależy między innymi od aktywności społecznej danego środowiska, osiedla. Dlatego też zapraszamy starsze społeczeństwo, rodziców razem ze swoimi dziećmi do uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez klub, co na pewno wpłynie pozytywnie na zwiększenie zainteresowania zorganizowanym wypoczynkiem, wypełnienie z korzyścią wolnego czasu, jak również przyczyni się do właściwego procesu wychowania naszych dzieci i młodzieży.

Wydarzenia

Harmonogram zajęć

Kalendarz imprez

Galeria zdjęć

Sale do wynajęcia