Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie
ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

spełniających warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z późniejszymi zmianami.

do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019

Oferta winna zawierać:

  1. Podstawowe informacje o ofercie;

  2. Podstawy prawne badania sprawozdania finansowego;

  3. Zakres i metody badania sprawozdania finansowego;

  4. Plan badania sprawozdania finansowego (ramowy);

  5. Informację o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych (w tym w spółdzielniach mieszkaniowych);

  6. Warunki finansowe badania sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA - BILANS 2019" w siedzibie Spółdzielni pod adresem Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów w terminie do 15 listopada 2019r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

                                                                                                  Zarząd HSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.