GZM

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
HSM im. St. Staszica w Hrubieszowie

 IMG_1264 pom

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jest statutową działalnością Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.

Dział GZM zajmuje się eksploatacją:

 • zasobami mieszkaniowymi,
 • zasobami użytkowymi,
 • garażami,
 • pięcioma własnymi kotłowniami,
 • konserwacją zieleni,
 • konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
 • remontami budynków i urządzeń.

 

Obsługuje członków Spółdzielni w zakresie:

 • usuwania awarii i usterek,
 • świadczenia usług dla członków Spółdzielni,
 • prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji ruchu ludności,
 • dostaw energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody.