Rada nadzorcza

RADA NADZORCZA
Hrubieszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. St. Staszica w Hrubieszowie
kadencji 2015-2018

Skład Rady Nadzorczej HSM od 22.06.2016 r. do 22.06.2017 r.:

  1. Bożena Wojciechowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej HSM
  2. Dariusz Bednarz - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej HSM
  3. Wiktor Mielniczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej HSM
  4. Janusz Rybczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej HSM

GRAFIK DYŻURÓW
członków Rady Nadzorczej HSM
w I półroczu 2017 r.

L.p. Imię i nazwisko Termin dyżuru Godzina Miejsce
1 Janusz Rybczyński 25.01.2017 r. 15:00 Siedziba Rady Nadzorczej - ul. Polna 19
2 Wiktor Mielniczuk 22.02.2017 r. 15:00 Siedziba Rady Nadzorczej - ul. Polna 19
3 Dariusz Bednarz 29.03.2017 r. 15:00 Siedziba Rady Nadzorczej - ul. Polna 19
4 Bożena Wojciechowska 26.04.2017 r. 15:00 Siedziba Rady Nadzorczej - ul. Polna 19
5 Dariusz Bednarz 24.05.2017 r. 15:00 Siedziba Rady Nadzorczej - ul. Polna 19