Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

na kadencję 2018-2021

Bogusława Mielniczuk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Ożóg – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Czesław Podgórski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Obszański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Teresa Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

Barbara Hołdaś – Członek Komisji Rewizyjnej

GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

NA II PÓŁROCZE 2018 roku.

Lp.

Nazwisko i imię

Termin dyżuru

Godzina

Miejsce

1.

Obszański Dariusz

27.09.2018 r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

2.

Mielniczuk Bogusława

23.10.2018r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

3.

Ożóg Tomasz

23.10.2018r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

4.

Hawryluk Tadeusz

28.11.2018 r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

5.

Podgórski Czesław

28.11.2018 r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

6.

Hawryluk Teresa

18.12.2018 r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

7.

Hołdaś Barbara

18.12.2018 r.

15ºº

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie informuje, że zakończyła się Lustracja Spółdzielni za lata 2015-2017. Protokół po lustracyjny do wglądu znajduje się w biurze Spółdzielni przy ul. Polna 19 od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº - 13ºº po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem d/s samorządowych tel. (84) 696 44 58.

                                                                                                       Zarząd Spółdzielni