Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

od 12.10.2017 roku

  1. Bogusława Mielniczuk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  2. Tomasz Ożóg – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

  3. Czesław Podgórski – Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Dariusz Obszański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  5. Bożena Florek – Członek Komisji Rewizyjnej

  6. Teresa Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

  7. Dariusz Bednarz – Członek Komisji Rewizyjnej

GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

NA II PÓŁROCZE 2017 roku.

Lp.

Nazwisko i imię

Termin dyżuru

Godzina

Miejsce

1.

Ożóg Tomasz

-

-

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

2.

Obszański Dariusz

-

-

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

3.

Florek Bożena

-

-

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

4.

Hawryluk Teresa

14.12.2017

1500

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

5.

Mielniczuk Bogusława

28.11.2017

1500

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

6.

Podgórski Czesław

-

-

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

7.

Bednarz Dariusz

-

-

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19