Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

na kadencję 2023 - 2026

Lech Bojko     – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Piątkowska Mazurek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Hapońska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Hołdaś 

Roman Kurantowicz 

Szymon Mazurek

Aneta Grelka