Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

na kadencję 2018-2021

Bogusława Mielniczuk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Ożóg – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Czesław Podgórski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Obszański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Teresa Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

Barbara Hołdaś – Członek Komisji Rewizyjnej