Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

od 12.10.2017 roku

  1. Bogusława Mielniczuk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  2. Tomasz Ożóg – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

  3. Czesław Podgórski – Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Dariusz Obszański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  5. Bożena Florek – Członek Komisji Rewizyjnej

  6. Teresa Hawryluk – Członek Komisji Rewizyjnej

  7. Dariusz Bednarz – Członek Komisji Rewizyjnej

GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

NA I PÓŁROCZE 2018 roku.

Lp.

Nazwisko i imię

Termin dyżuru

Godzina

Miejsce

1.

Ożóg Tomasz

    24. 01.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

2.

Obszański Dariusz

22.03.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

3.

Florek Bożena

     26.04.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

4.

Hawryluk Teresa

14.06.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

5.

Mielniczuk Bogusława

-

-

-

6.

Podgórski Czesław

22. 02.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19

7.

Bednarz Dariusz

24. 05.2018r

15.00

Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19