Aktualności

 • Projekty uchwał na Cząstkowe Walne Zgromadzenia

  2018-Cze-16 22:32

  Projekty uchwał na Cząstkowe Walne Zgromadzenia   Do pobrania  Projekt Uchwały 1 Projekt Uchwały 2

 • Uzupełniony porządek Obrad na Cząstkowe Walne Zgromadzenia 2018 r

  2018-Cze-16 22:29

  Uzupełniony porządek Obrad na Cząstkowe Walne Zgromadzenia 2018 r   Do pobrania  Uzupełniony porządek Obrad na Cząstkowe Walne Zgromadzenia 2018 r

 • Projekt uchwał Walne Zgromadzenie

  2018-Cze-04 13:27

  Projekt uchwał Walne Zgromadzenie Członków HSM 2018 Załącznik do uchwały podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

 • Projekt zmian regulaminu WZ

  2018-Cze-04 13:26

  Reg WZ proj. oryg.

 • Projekt zmian regulaminu Rady Nadzorczej

  2018-Cze-04 13:24

  Reg. RN proj.oryg

 • Projekt zmian Statutu Spółdzielni

  2018-Cze-04 13:23

  Statut proj oryg

 • Sprawozdanie Finansowe za 2017 r

  2018-Cze-04 13:11

  skan-180604-115318-0001(1) skan-180604-120401-0001(1)

 • Sprawozdanie Zarządu HSM z działalności za 2017 rok.

  2018-Cze-04 12:46

  Sprawozdanie Zarządu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z działalności za 2017rok. I WSTĘP Niniejszym przedkładamy sprawozdanie gospodarczo-finansowe z działalności Zarządu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowe im. St. Staszica za 2017 rok. Priorytetowe zadania realizowane przez Zarząd Spółdzielni w roku 2017 dotyczyły przede wszystkim: Bieżącej obsługi eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni. Realizacji postanowień ustawy o ...

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od lipca 2017 do czerwca 2018r

  2018-Cze-04 12:43

  SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie za okres od lipca 2017 do czerwca 2018 r. Szanowni Członkowie Spółdzielni Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółdzielni sprawującym nadzór i kontrolę nad jej działalnością. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określają postanowienia Ustawy „Prawo spółdzielcze”, „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” i obowiązujący Statut ...

 • Informacja dot. WZCZ HSM 2018

  2018-Cze-01 14:56

  INFORMACJA Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica informuje Członków Spółdzielni, że w Zawiadomieniu o Cząstkowych Walnych Zgromadzeniach ustalono termin zgłaszania do dnia 10 czerwca (niedziela) zgodnie z § 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni: – projektów Uchwał i oznaczonych spraw, – zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Z uwagi na to, że ...

 

Archiwalne