Aktualności

 • Ogłoszenie

  2019-Paź-25 11:46

  OGŁOSZENIE Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW spełniających warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z późniejszymi zmianami. do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 Oferta ...

 • Ogłoszenie o przetargu !

  2019-Paź-08 13:14

                                                           Ogłoszenie Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1179/172 o powierzchni 0,0773 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta ZA1H/00050789/0 położonej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 96 zabudowanej murowanym budynkiem pawilonu handlowego ,trwale związanego z gruntem ...

 • INFORMACJA !

  2019-Wrz-27 13:29

  Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie zgodnie z § 86 ust. 5 Statutu Spółdzielni informuje,ze na podstawie uchwały nr 34 / 2019 Rady Nadzorczej HSM im. St. Staszica z dnia 26 września 2019r zaliczkowa opłata na poczet centralnego ogrzewania od dnia                                 ...

 • GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ HSM na II półrocze 2019r

  2019-Lip-31 12:23

  GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie NA II PÓŁROCZE 2019 roku Lp. Nazwisko i imię Termin dyżuru Godzina Miejsce 1. Członek Rady Nadzorczej 17.07.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 2. Członek Rady Nadzorczej 29.08.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 3. Członek Rady Nadzorczej 26.09.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 4. Członek Rady Nadzorczej 24.10.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 5. Członek Rady ...

 • Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w HSM

  2019-Lut-28 08:23

                                                            Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorcze Nr 7/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.                                                                               § 1 Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie mają być użytkowane na ...

 • R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym HSM

  2019-Lut-28 08:08

  Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z dnia 21 lutego 2019r R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica _________________________________________________ HRUBIESZÓW LUTY 2019 r. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwana dalej u.s.m. (tj. ...

 • REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO

  2019-Lut-28 08:03

  Załącznik do Uchwały nr 8/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2019 roku                                        REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO § 1 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością społeczną wszystkich członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie techniczno-estetycznym. § 2 l. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę ...

 • Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna.

  2019-Sty-08 09:31

  Plik do pobrania – Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna

 • REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Gru-20 12:16

  Załącznik do Uchwały nr 28/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. PODSTAWA PRAWNA – Statut Spółdzielni § 129, ust. 1oraz § 132 ust. 1,2,3 – Regulamin Rady Nadzorczej Rozdział VI § 13,14,15 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1  Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z ...

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Gru-20 12:12

  Załącznik do Uchwały nr 27/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE §  1 Regulamin niniejszy określa podstawowe obowiązki i uprawnienia osób kierujących wykonywaniem zadań Spółdzielni jako zakładu pracy w ramach struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą oraz podział zadań na ...

 

Archiwalne