Aktualności

 • Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna.

  2019-Sty-08 09:31

  Plik do pobrania – Struktura organizacyjna HSM im. St. Staszica na 2019 rok średnioroczna

 • GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie NA I PÓŁROCZE 2019 roku.

  2019-Sty-02 12:20

  GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie NA I PÓŁROCZE 2019 roku. Lp.   Termin dyżuru Godzina Miejsce 1. Członek Rady Nadzorczej 24.01.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 2. Członek Rady Nadzorczej 21.02.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 3. Członek Rady Nadzorczej 21.03.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 4. Członek Rady Nadzorczej 23.04.2019 r. 15ºº Siedziba Rady Nadzorczej Polna 19 5. Członek Rady Nadzorczej 16.05.2019 r. 15ºº Siedziba ...

 • REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Gru-20 12:16

  Załącznik do Uchwały nr 28/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ZARZĄDU HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. PODSTAWA PRAWNA – Statut Spółdzielni § 129, ust. 1oraz § 132 ust. 1,2,3 – Regulamin Rady Nadzorczej Rozdział VI § 13,14,15 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1  Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z ...

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Gru-20 12:12

  Załącznik do Uchwały nr 27/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE §  1 Regulamin niniejszy określa podstawowe obowiązki i uprawnienia osób kierujących wykonywaniem zadań Spółdzielni jako zakładu pracy w ramach struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą oraz podział zadań na ...

 • Regulamin – dział członkowski

  2018-Gru-04 08:19

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. REGULAMIN RAMOWY FUNKCJONOWANIA W OBSZARACH: I. Powstawania i ustania członkostwa, II. Zasad wynajmowania lokali, III. Zasad gospodarowania (rozporządzania) zasobem lokalowym, POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: – Ustawy z dnia 16.09.1982 roku – Prawo ...

 • ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HSM

  2018-Gru-04 08:11

                                                              Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2018 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. Przepisy wstępne §1 Na podstawie art. 772 KP ustala się warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla ...

 • REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

  2018-Paź-02 09:43

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2018 Walnego Zgromadzenia HSM z dnia 5lipca 2018 roku REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie § 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), ustawy ...

 • STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Paź-02 09:40

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 05 lipca 2018 STATUT HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE. UL. POLNA 19, 22 – 500 Hrubieszów Spis treści Strona Rozdział 1. Przepisy ogólne 3 I. ...

 • R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

  2018-Paź-02 09:35

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2018 Walnego Zgromadzenia HSM z dnia 5lipca 2018 roku R E G U L A M I N  R A D Y         N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE POSTANOWIENIA ...

 • SKŁAD RADY NADZORCZEJ HSM im. St. Staszica w Hrubieszowie 2018-2021 oraz GRAFIK DYŻURÓW

  2018-Wrz-03 09:48

   SKŁAD RADY NADZORCZE HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im St. Staszica w Hrubieszowie na kadencję 2018-2021 Bogusława Mielniczuk  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Tomasz Ożóg                 – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Czesław Podgórski        – Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Obszański        – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Teresa Hawryluk          – ...

 

Archiwalne