Spółdzielnia dzisiaj

Zdjecie,,25,500,750Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica  działa w oparciu o postanowienia ustaw:

  • Prawo spółdzielcze
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Prawo budowlane
  • Prawo energetyczne
  • Statut HSM, a także plany gospodarcze Spółdzielni.

Spółdzielnią kieruje 3 osobowy Zarząd w składzie:

  • Zbigniew Teterycz - Prezes Zarządu HSM
  • Izabela Kreszczuk - Śliwa - Za-ca Prezesa Zarządu HSM
  • Marek Bartkowiak - Nieetatowy Członek Zarządu

W ramach zatwierdzonej struktur organizacyjnej wyodrębnionymi działami kierują:

  • Zenon Kasprzyk - Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)