Zarząd HSM

Aktualnie Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica w Hrubieszowie reprezentują:

  1. Izabela Kreszczuk - Śliwa      - Zastępca Prezesa - Członek Zarządu HSM
  2. Anna Woźniak                         - Pełnomocnik Zarządu HSM / Główna Księgowa