Zarząd HSM

Aktualnie Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica w Hrubieszowie reprezentują:

  1. Sławomir Kędziera - Zastępca Prezesa - Członek Zarządu HSM
  2. Anna Woźniak - Pełnomocnik Zarządu HSM / Główna Księgowa