Zarząd HSM

Skład Zarządu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St.Staszica

                                                         w Hrubieszowie.

  1. Zbigniew Teterycz                  - Prezes Zarządu
  2. Izabela Kreszczuk - Śliwa      - Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Halina Panasiewicz                  -Nieetatowy (społeczny) Członek Zarządu
  4. Stanisław Szczerba                  - Nieetatowy (społeczny) Członek Zarządu