INFORMACJA !

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie zgodnie z § 86 ust. 5 Statutu Spółdzielni informuje,ze na podstawie uchwały nr 34 / 2019 Rady Nadzorczej HSM im. St. Staszica z dnia 26 września 2019r zaliczkowa opłata na poczet centralnego ogrzewania od dnia

                                                      01 października 2019r ulegnie zmianie.

 

Uzasadnienie:
Wysokość zaliczkowych opłat na poczet centralnego ogrzewania na sezon grzewczy 2019/2020 została ustalona na podstawie wykonania kosztów za ostatni sezon grzewczy z uwzględnieniem zmiany taryfy ZEC Hrubieszów. Zaliczki na pokrycie kosztów c.o. zostaną rozliczone po zakończeniu sezonu grzewczego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.