Ogłoszenie

                                                                                                             OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej pochylni przy budynku wielorodzinnym posadowionym przy ul. Ludna 22 w Hrubieszowie oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej składu opału przy budynku wielorodzinnym posadowionym przy ul. Zamojska 175e w Hrubieszowie

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie w terminie do 30. 07 .2020 do godz. 1400 Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 0846963405 lub 663 387 510

                                                                                                                                                  Zarząd Spółdzielni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.