Oferta dzierżawy działki przy os. Piłsudskiego II etap

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie oferuje do wydzierżawienia działkę na os. Piłsudskiego II etap.

Działka o powierzchni 1848 m2 położona jest w atrakcyjnym miejscu - w bliskim sąsiedztwie dużego, zaludnionego osiedla mieszkalnego, supermarketu i największego w mieście ośrodka komunikacji prywatnej i PKS.

Przeznaczenie działki: auto-komis, parking, inne.

Ogrodzenie działki przez dzierżawcę może zostać rozliczone w ramach umowy dzierżawy.

 

Cena wywoławcza: 700 zł netto

Okres dzierżawy: 3 lata z możliwością przedłużenia

Termin składania ofert: do 15 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w Biurze HSM im. St. Staszica przy ul. Polna 19 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "dzierżawa działki nr 1191".

Informacja telefoniczna - tel. (84) 696 44 58 oraz tel. kom. 607 432 460.

 

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest:

  • zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki dzierżawy działki - nie mniejszej niż podana cena wywoławcza.

  • zadeklarowanie wpłacenia przed podpisaniem umowy kaucji zabezpieczającej równej 2-krotnej wysokości zadeklarowanej kwoty dzierżawy.

W przypadku tożsamych ofert Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Oferta powinna zawierać:

  • dane osobowe (nazwisko, imię, adres, nr telefonu)

  • proponowaną miesięczną stawkę dzierżawy

  • deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Położenie działki na mapie i zdjęcia:

Położenie na mapie Google:

Zarząd HSM

Możliwość komentowania została wyłączona.