INFORMACJA .

                Zarząd  Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowe im . St. Staszica w Hrubieszowie informuje,że przy najbliższym sprzątaniu klatek schodowych przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek , balustrad , poręczy itp.

              Powyższe działania związane są z koronawirusem.

 

                                                                             Zarząd Spółdzielni.