Sprzedaż 7 szt. używanych kontenerów.

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza ofertową sprzedaż 7 szt. używanych kontenerów Kp-7. Cena wywoławcza 500,00zł netto. Oferta zakupu powinna zawierać oferowaną ceną zakupu netto oraz numer kontenera. Ofertę należy przesłać do siedziby Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul. Polna 19 w Hrubieszowie na piśmie w terminie do 25 czerwca 2019r. do godz. 1500. Kontenery można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 800.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 663 387 510

                                                      Zarząd Spółdzielni

Możliwość komentowania jest wyłączona.