Sprzątanie klatek schodowych – zasady, opłaty

OGŁOSZENIE!!!

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2016 z dnia 28.01.2016 roku w razie zlecenia Spółdzielni wykonania czynności utrzymania czystości na klatce schodowej, mieszkańcy mieszkań znajdujących się w sprzątanej klatce schodowej wnoszą wraz z innymi opłatami związanymi z użytkowaniem mieszkań opłatę miesięczną w wysokości 7,50 zł brutto od każdego mieszkania miesięcznie. Powyższą opłatę dla danego mieszkania wprowadza się się na wniosek mieszkańców, którzy większością co najmniej 51% głosów wszystkich mieszkań w klatce, oddanych w drodze zbierania podpisów wyrazili zgodę na odpłatne sprzątanie klatki w swoim budynku. Podstawą do naliczenia w/w opłaty jest lista mieszkańców wyrażających zgodę na sprzątanie klatki schodowej. Spółdzielnia w ramach świadczenia usług utrzymania czystości na klatce schodowej ustala następujące zasady:

  • Zamiatanie klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.

  • Mycie klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.

  • Usuwanie ulotek reklamowych – 1 raz w tygodniu.

  • Mycie szyb w drzwiach wejściowych – 2 razy w miesiącu

  • Mycie okien na klatkach schodowych – 1 raz na kwartał

  • Mycie barierek schodowych – 1 raz w miesiącu

  • Obmiatanie pajęczyn – 1 raz w tygodniu

  • Sprzątanie korytarzy piwnicznych – 1 raz na kwartał

Wniosek mieszkańców, którzy w/w większością głosów oddaną w drodze zbierania podpisów wyrazili zgodę na sprzątanie klatki w swojej nieruchomości przez Spółdzielnie Mieszkaniową im. St. Staszica powinien być złożony do Sekretariatu Spółdzielni. Zarząd podejmuje wówczas czynności związane z utrzymaniem czystości na klatce schodowej od miesiąca następującego po miesiącu w którym wniosek wpłynął do Spółdzielni.

Zlecenie czynności utrzymania czystości na klatce schodowej firmie świadczącej takie usługi wymaga zgody Spółdzielni.

 

 

ZARZĄD HSM

 

Dodaj komentarz