Przetarg !

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 63 o powierzchni użytkowej 44,00 m2( dwa pokoje, IV piętro) wraz z przynależną piwnicą o pow.3,62m2

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę

105 000 ,00 zł. słownie ( sto pięć tysięcy złotych)

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane,które wpłacą wadium w wysokości 3000,00 złotych do dnia 20.05.2019r na konto Spółdzielni :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa przeniesienia własności lokalu po wpłaceniu w ciągu 14 dni kwoty ustalonej w wyniku przetargu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                       Zarząd Spółdzielni

Możliwość komentowania jest wyłączona.