Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego.

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowego, skrzyniowego marki GAZ 33023-084, nr rejestracyjny LHR 2F446 rok produkcji 2005.

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 15 lipca 2019 roku o godz. 900.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę

5000,00 zł brutto. słownie (pięć tysięcy złotych 00/100)

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w wysokości 500,00 złotych do dnia 12.07.2019r na konto Spółdzielni ( tytuł wpłaty Wadium Gazela) :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Informacje dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 663 387 510.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                        Zarząd Spółdzielni

Możliwość komentowania jest wyłączona.