Przetarg na roboty budowlane.

                                                                     OGŁOSZENIE

 

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica zaprasza zainteresowane firmy remontowo - budowlane  do składania ofert na następujące roboty budowlane:

  1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku wielorodzinnym przy ul. Polna 12
  2. Obniżenia krawężnika w zatoce parkingowej przy ul. Polna 34
  3. Przebudowy odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul Piłsudskiego 80
  4. Remontu gzymsu budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 88

5 Remontu tarasu budynku i opaski odwadniającej budynku wielorodzinnego przy ul. Ludna 22 .

6.Remontu balustrady na schodach zewnętrznych budynku usługowego przy ul. Targowa 24.

 

 

Informacje dotyczące zakresu robót można uzyskać  w Dziale Technicznym GZM przy ul. Polna 26 w Hrubieszowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul Polna 19 w Hrubieszowie do dnia 30 sierpnia 2019r. do  godz. 1200.

Uprawniony do kontaktu Kierownik GZM Zenon Kasprzyk  tel. 663 387 510.

Inspektor ds. tech. Wiesław Znajomski tel. 691 497 212.

 

Otwarcie ofert w siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul Polna 19 w dniu  30 sierpnia 2019r. o godz. 12 05

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.