Poprawka do projektu Uchwały wniesiona przez Członka HSM ws. wyborów do RN