Ogłoszenie o przetargu !

                                                         Ogłoszenie

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1179/172 o powierzchni 0,0773 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta ZA1H/00050789/0 położonej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 96 zabudowanej murowanym budynkiem pawilonu handlowego ,trwale związanego z gruntem dla której prowadzona jest księga wieczysta ZA1H/00050789/0

Cena wywoławcza 104 000 zł.(netto)

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2019r w siedzibie Spółdzielni ul. Polna 19 o godz. 14.00

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 10 400 zł na konto spółdzielni do 25.11.2019r do godz. 12.00

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel.

84 696 30 55 lub 84 696 44 58

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                             Zarząd HSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.