Ogłoszenie o przetargu.

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony

w formie licytacji na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 88 o powierzchni użytkowej 53,70 m2 (IV piętro) wraz z przynależną piwnicą o pow.6,90m2

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę

168 000 ,00 zł. słownie ( sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane,które wpłacą wadium w wysokości 5000,00 złotych do dnia 21.04.2021r na konto Spółdzielni :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa przeniesienia własności lokalu po wpłaceniu w ciągu 14 dni kwoty ustalonej w wyniku przetargu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni

Możliwość komentowania jest wyłączona.