Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe.

                                                        Ogłoszenie

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem lokali użytkowych:

1. W budynku przy ul Narutowicza 31 pow. użytk.   20,18m2 cena wywoławcza za 1m2 18,32 zł. - wadium w wysokości 370 zł.

2. W budynku przy ul Targowej 24 pow. użytk. 11m2 cena wywoławcza

za 1m2 10,74 zł. - wadium w wysokości 120 zł

3. W budynku przy ul Narutowicza 25  pow. użytk. 14 m2 cena wywoławcza

za 1m2 7,98 zł. - wadium w wysokości 112 zł.

4. W budynku przy ul Górna 31  pow. użytk. 63,44 m2 cena wywoławcza

za 1 m2 10,12 zł - wadium w wysokości 643 zł

5. W budynku przy ul Polnej 16  pow. użytk. 62,50 m2 cena wywoławcza

za 1 m2 8,32 zł. - wadium w wysokości 520 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 1200.

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane,które wpłacą wadium w określonej wysokości wskazanej przy danym lokalu do dnia 21.04.2021r na konto Spółdzielni :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa najmu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                      Zarząd Spółdzielni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.