HSM poszukuje kandydata na stanowisko GOSPODARZA POSESJI

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. St. Staszica w Hrubieszowie

poszukuje kandydata na stanowisko

GOSPODARZA POSESJI

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe,

 • mile widziana obsługa piły, kosy, kosiarki,

 • brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,

 • dyspozycyjność, sumienność,

 • brak przeciwwskazań do pracy w trudnych warunkach terenowych i pogodowych,

 • praca w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę,

 • CV wraz z podpisaną  klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych załączonych do oferty pracy,

 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),

 • Inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres próbny od 1 września 2021 r.

Zakres obowiązków:

Wykonywanie prac porządkowych na osiedlach Spółdzielni: zamiatanie ulic, chodników, usuwanie zalegających liści, koszenie trawy, podcinanie krzewów i drzew, odśnieżanie w okresie zimowym, drobne naprawy itp.

Powyższe dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 13 sierpnia 2021 roku w zapieczętowanych kopertach z napisem nabór na stanowisko gospodarz posesji. Aplikacje, które wpłyną do Spółdzielni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W sprawie powyższej oferty dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (84)6964458 lub w siedzibie Spółdzielni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.